Sportovní klub

Gymaerobic2024

Přihláška na GYMAEROBIC CAMP 2024

prihlaska2024

více info v sekci AEROBIC CAMP

Výše členského příspěvku a platby za 2. pololetí pro školní rok 2023/2024:

Prosím o platbu do 15. února…

5 000,-Kč pro děvčata zařazená do skupiny 3
4 000,-Kč pro děvčata zařazená do skupiny 2
5500 pro závodnice, které trenují občasně se skupinou 1/1x týdně
10.000,-Kč pro děvčata zařazená do skupiny 1
4 500,- Kč PARKOUR/trenink 3x týdně/

Zápis do sportovního klubu bude 13-15.9.2023❤️

Do klubu SK AEROBIC PROFESSIONAL Znojmo přibíráme od září opět nová talentovaná děvčata ročníku 2017 a 2018.. která mají chuť a rodiče jim to umožní, provozovat náročný sport spojený s hudbou a touhu individuálně vyniknout. Starší děvčata nepřibíráme.
Od nově příchozích neočekáváme žádné zvláštní dispozice, kromě jejich vlastního zájmu, schopnosti vydržet naše tempo a naslouchat ukázněně trenérům… Náš nový tréninkový program, je koncipován pouze závodně a vrcholově.
Veškeré naše snažení podřizujeme sportovním výsledkům…Cesta je ovšem dlouhá a trnitá, my vás na ní ale budeme provázet….
Těšíme se na Vás v našich prostorách Dobšická 15 ❤️Veškeré info na mail: aerobic-professional@seznam.cz..

Treninky a rozvrh od 18. září 2023

Pondělí:
15.00 – 16.00 PARKOUR
16.00 – 17.00 skupina 3
17.00 – 19.00 skupina 1
Úterý:
15.00 – 16.00 skupina 3
16.00 – 17.00 skupina 2
17.00 – 19.00 skupina 1
Středa:
15.00 – 16.00 PARKOUR
16.00 – 17.00 skupina 2
17.00 – 19.00 skupina 1
Čtvrtek:
16.00 – 17.00 skupina 3
17.00 – 19.00 skupina 1
Pátek:
15.00 – 16.00 PARKOUR
16.00 – 17.00 skupina 3
17.00 – 18.00 skupina 2
18.00 – 20.00 skupina 1

Nezapomeň na termín platby školného do 20.9.2023!!

Úhradu můžete provést bezhotovostně bankovním převodem :
ČSOB Znojmo, čú: 219062628/0300
/ do zprávy pro příjemce jméno dítěte/.
nebo v hotovosti na recepci v MOTION ACADEMY..

Stanovený členský příspěvek dle zařazení do tréninkového programu se platí vždy paušálně na školní pololetí. Příspěvky jsou splatné v těchto termínech:
Pro I. pololetí – do 20. září
Pro II. pololetí – do 20. února
Pro nové členy mimo oficiální zápis – do 14 dnů od nástupu do oddílu
Úhradu členských příspěvků můžete provést bezhotovostně bankovním převodem :
Bankovní spojení: ČSOB Znojmo, Zámečnická 324/2, 669 02
Název účtu: SK AEROBIC PROFESSIONAL ZNOJMO
Číslo účtu: 219062628/0300
Při platbě školného prosím uveďte jako variabilní symbol 0223 do zprávy pro příjemce jméno dítěte, za které školné platíte.
Platba v v hotovosti:
na baru v MOTION ACADEMY..
Případné ukončení členství v průběhu pololetí se nezakládá nárok na vrácení členského příspěvku.
Další platby:
Veškeré náklady související s dalšími aktivitami sportovního klubu (závody, sportovní soustředění, apod.) plně hradí rodiče (startovné, doprava, ubytování a stravování).

❤❤Základy PARKOURU pro kluky❤❤.

PARKOUR – všeobecná sportovní přípravka pro kluky
- přípravný kroužek pro kluky v našich prostorách MOTION ACADEMY, Dobšická 15….
Tréninky úterý a čtvrtek 15.00 – 16.00
cena za 2. pololetí 3500,-