Sportovní klub

Pokyny GYMAEROBIC CAMP 2022

pokyny_info2022

aktualizace 280722

Zápis do sportovního klubu !!!❤️

Do klubu SK AEROBIC PROFESSIONAL Znojmo přibíráme od září opět nová děvčata ve věku od 5 do 6 let která mají chuť a rodiče jim to umožní, provozovat náročný sport spojený s hudbou a touhu individuálně vyniknout. Starší děvčata nepřibíráme.
Od nově příchozích neočekáváme žádné zvláštní dispozice, kromě jejich vlastního zájmu, schopnosti vydržet naše tempo a naslouchat ukázněně trenérům… Náš nový tréninkový program, je koncipován pouze závodně a vrcholově.
Veškeré naše snažení podřizujeme sportovním výsledkům…Cesta je ovšem dlouhá a trnitá, my vás na ní ale budeme provázet….
Těšíme se na Vás v našich prostorách Dobšická 15 ❤️Veškeré info na mail: aerobic-professional@seznam.cz..zápis proběhne v první zářijový týden…

Treninky od září 2022

Pondělí:
15.00 – 16.00 skupina 3
16.00 – 17.00 skupina 2
17.00 – 19.00 skupina 1
Úterý:
15.00 – 16.00 skupina 4/roč.2017
16.00 – 17.00 skupina 3
17.00 – 19.00 skupina 1
Středa:
15.00 – 16.00 skupina 3
16.00 – 19.00 skupina 1
Čtvrtek:
15.00 – 16.00 skupina 4/roč.2017
16.00 – 17.00 skupina 2
17.00 – 19.00 skupina 1
Pátek:
15.00 – 16.00 skupina 3
16.00 – 17.00 skupina 2
17.00 – 20.00 skupina 1

Nezapomeň na termín platby školného do 20.2.2022!!

Úhradu můžete provést bezhotovostně bankovním převodem :
ČSOB Znojmo, čú: 219062628/0300
/ do zprávy pro příjemce jméno dítěte/.
nebo v hotovosti na recepci v MOTION ACADEMY..

Výše členského příspěvku a platby za 2. pololetí pro školní rok 2021/2022:

4 000,-Kč pro děvčata zařazená do skupiny 3
4 000,-Kč pro děvčata zařazená do skupiny 2
8 000,-Kč pro děvčata zařazená do skupiny 1

 

Stanovený členský příspěvek dle zařazení do tréninkového programu se platí vždy paušálně na školní pololetí. Příspěvky jsou splatné v těchto termínech:
Pro I. pololetí – do 25. září
Pro II. pololetí – do 20. února
Pro nové členy mimo oficiální zápis – do 14 dnů od nástupu do oddílu
Úhradu členských příspěvků můžete provést bezhotovostně bankovním převodem :
Bankovní spojení: ČSOB Znojmo, Zámečnická 324/2, 669 02
Název účtu: SK AEROBIC PROFESSIONAL ZNOJMO
Číslo účtu: 219062628/0300
Při platbě školného prosím uveďte jako variabilní symbol rodné číslo dítěte za lomítkem a do zprávy pro příjemce jméno dítěte, za které školné platíte.
Platba v v hotovosti:
na baru v MOTION ACADEMY..
Případné ukončení členství v průběhu pololetí se nezakládá nárok na vrácení členského příspěvku.
Další platby:
Veškeré náklady související s dalšími aktivitami sportovního klubu (závody, sportovní soustředění, apod.) plně hradí rodiče (startovné, doprava, ubytování a stravování).

Zápis do sportovního klubu !!!❤️

Do klubu SK AEROBIC PROFESSIONAL Znojmo přibíráme nová děvčata ve věku od 5 do 6 let která mají chuť a rodiče jim to umožní, provozovat náročný sport spojený s hudbou a touhu individuálně vyniknout. Starší děvčata nepřibíráme.
Od nově příchozích neočekáváme žádné zvláštní dispozice, kromě jejich vlastního zájmu a schopnosti vydržet naše tempo… Náš nový tréninkový program, je od září 2020 koncipován pouze závodně a vrcholově.
Veškeré naše snažení podřídíme sportovním výsledkům / na MČR dosáhnout umístění minimálně v první třetině startovního pole a vychovat v oddílu nové závodnice, které se budou věnovat našemu sportu až do kategorie juniorek či seniorek včetně účasti v reprezentaci ČR…Cesta je ovšem dlouhá a trnitá, my vás na ní ale budeme provázet….
Těšíme se na Vás v našich krásných prostorách Dobšická 15‍❤️

11. mezinárodní závod klubů Eisenberg 2020

Letošní ročník byl opravdu ,,NEJ,,..Nejvyšší byl nejen počet závodnic v
historii – 431, počet zučastněných klubů – 31!!! a také naše nejvyšší
známky: Natalie ND – 16,85 a Anička AG1 18.350, tu nejkvalitnější sportovní
úroveň zajistily české, rakouské a německé reprezentantky, … A nakonec to
nejdůležitější!!! účast opravdu mezinárodní, a to co do složení závodnic,
tak i složení sboru rozhodčích, což rozhodně přispělo k objektivitě
známkování….
Medaile se udělovaly v 5 věkových kategoriích…my obsadili 3 – juniorky a
seniorky zatím nemáme /pokud nepočítáme nejlepší českou seniorku Barbora
Karlíková, která s námi trénuje, ale návrat po zranění nechce uspěchat/…Vítěz může
být jen jeden!!! a byl !!! …vždy ze Znojma..ve všech třech kategoriích/
NG, ND a AG1/ bylo v nejprestižnější IW zlato!!! A zlatý DANCE jako
přídavek.. Kromě medailí uděloval pořadatel i zvláštní cenu za nejvyšší
známku kategorie..Vezeme ji s sebou..také 3x!!!v pondělí nám ji naše šikulky
Natynka, Dominička a Anička ukážou..Pokud jsem to s některými nestihl
osobně, tak ještě jednou děkuji všem závodnicím, a jejich rodičům, také nám
trenérům, zkrátka všem, kteří se zasloužili o to, že jsme si ten včerejšek
tak užili../podrobnější info již brzy….

 

 

2. kolo Poháru FEDERACE – Praha, 11. – 12.5. 2019

užili jsme si ten nejlepší aerobik..Ve 2. kole PF v aerobiku, nejvyšší aerobikové lize Česka a Slovenska jsme udělali vše pro to, abychom si sáhli na medaile..něco se povedlo, je ovšem ale hodně co zlepšovat…všem pochvala za bojovnost, chuť trénovat je veliká…jedeme dál..za 3 zlaté 1 stříbro a 3 bronzy pochvala…a pochvala i rodičům, byli jste super, užili jste si to.